Dabas Televízió
Keresés

Dabas Televízió

Tanyafejlesztési program

A Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok csekély összegű támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető többek közt Pest megye járásai. A pályázat célja a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése.

A Fejlesztés három program keretében valósul meg, melyre   a megfelelő dokumentumok felmutatásával magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult. A megítélhető legmagasabb támogatási összeg 3 millió forint.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról. A pályázatok benyújtására 2017. szeptember 6-ig van lehetőség. 

Változik a vízórák leolvasási rendszere

A Daköv Kft 2017. augusztus 1-jétől módosította az ügyfeleknél történő vízmérő-leolvasás gyakoriságát. Az eddigi havi leolvasás helyett a jövőben évente kétszer kerül sor a vízórák leolvasására. A számlázás gyakorisága nem fog változni, a felhasználók továbbra is havonta kapnak számlát a víz- és csatornaszolgáltatásról.

A rész számlák kiállítása két módon történik, az éves átlagfogyasztás alapján történő havi elszámolással, illetve a felhasználónak lehetősége nyílik a havi bejelentésre telefonon vagy interneten keresztül. A bediktáláshoz szükséges adatokat a havi számlán találják. Fontos, hogy a rendszer működéséhez a vízóra leolvasása megtörténjen. Az évi kétszeri leolvasás idejéről a Daköv Kft a havi számlán nyújt információt az ügyfeleknek. 

Lakossági tájékoztató a zöldhulladék ingyenes befogadásáról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minden vevőkóddal rendelkező ügyfél (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központba saját vagy bérelt fuvareszközzel beszállított évi (01. 01.– 12. 31. közötti időszakot nézve) 400 kg zöldhulladék (növényi eredetű hulladék, gally, faág, faapríték, fanyesedék, fűkaszálék, falevél, növényi nyesedékek) díjmentes lerakására jogosult.

Az árlista szerinti díj megfizetése kötelező: – az igazoláshoz szükséges dokumentumok felmutatásának elmulasztása esetén (számla, csekk, vagy bankszámlakivonat vevőkódot tartalmazó része; személyes okmányok) – az adott éves keret túllépésekor az ingyenes mennyiség feletti súlyra. Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek. 

A gyűjtőpontokról bővebben a Dabasi Újság augusztusi számából tájékozódhatnak.

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye 2017. augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül.

Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatása összege ez évben emelésre és differenciálásra került az alábbiak szerint: az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban részesül.

Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus 24-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.

 

04.jpg

 

2017. augusztus 23. Szerda
Bence, Szidónia